Udredning

Udredning


Som forældre forsøger vi hver eneste dag at gøre vores bedste - for vores børn og vores familier. Alligevel møder vi desværre mange forældre, der er frustrerede, fordi de ikke kan forstå, hvorfor deres barn virker ulykkelig eller kæmper i skolen.


Hvis du/I oplever, at jeres barn i en længere periode har haft følelses-, adfærdsmæssige eller faglige udfordringer kan det godt være, at jeres barn ikke er i stand til at kommunikere klart, hvad problemet er eller hvor “skoen trykker”.

I disse situationer kan en psykologisk undersøgelse eller udredning være en god hjælp til at vurdere barnets problemstilling(er), intelligens, kognitive funktioner (fx planlægning og hukommelse) samt afklare muligheder for effektiv behandling eller pædagogiske anbefalinger i hjemmet og institutionen/skolen.

I nogle tilfælde vil en udredning give større klarhed over, hvorvidt barnet har behov for en henvisning til videre psykiatrisk udredning (og eventuel medicinering), da de fleste psykopatologiske symptomer bliver tydeligere i forbindelse med en psykologisk udredning. I mange andre tilfælde kan udredningen give et tydeligere billede af, hvordan I bedst kan støtte op omkring jeres barn uden behov for en diagnose.

PPZWLD_2