Træningsforløb

Træningsforløb

Som forældre til et barn med handicap kan det være svært at vide, hvilken hjælp man kan få, og hvilken træningsform, der vil være den bedste for barnet. I Børn & Unge Klinikken Aalborg henvender vi os til børn med alle typer af vanskeligheder. Ofte vil det være familier med børn med særlige og meget komplekse problemstillinger, der fx ønsker hjemmetræning, som kan bevilliges af en sagsbehandler efter §32 i Serviceloven. Vi tilrettelægger dog også gerne et træningsforløb for jer, der gerne selv vil betale for det. Dette kan foregår i hjemmet eller hos os.

 
Problemstillinger, som igennem træningsforløb kan styrkes og understøttes er bl.a.
 • sociale og socialkognitive vanskeligheder
 • sproglige/kommunikative vanskeligheder
 • neuropædagogiske vanskeligheder
 • eksekutive og kognitive vanskeligheder
 • affektregulerings- mentaliseringsvanskeligheder

m.m.

Kontakt os for at høre nærmere.

Hvad går et træningsforløb ud på?

Et træningsforløb bliver altid planlagt helt specielt til jeres barn. Vi ved, hvor vigtigt en hurtig og målrettet indsats til børn med komplekse problemstillinger er for behandlingsresultatet. Undersøgelser viser, at intensiv træning i perioder og træning med gentagelser har en positiv effekt på barnets funktion. Vi bruger vores specialiserede viden til at planlægge det bedste forløb for jeres barn inden for de ovennævnte områder.

Et typisk træningsforløb består af følgende elementer:

    • opstart
    • målsætning
    • træningen igangsættes
    • opbygning af træningsforløbet med konkrete mål
    • løbende supervision og evaluering af træningseffekten
    • afslutning af træningsforløbet, når målet/målene er opnået

Vi udvikler os allerbedst i sjove og trygge rammer! Dette gælder også i forbindelse med træningsforløb med børn med særlige problemstillinger. Vi ser således hver dag, hvordan man kan opnå meget læring, når barnet er motiveret. Derfor skal et træningsforløb ikke bare være sjov og spændende, men også give energi og glæde til hele familien.

Familiens trivsel er afgørende for behandlingsresultatet. Træningen vil altid blive tilrettelagt sammen med jer forældre, der kender barnet bedst. Vi står også klar til at hjælpe med de spørgsmål, som dukker op undervejs og hjælper med at justere målene, få nye idéer og sparre omkring det praktiske i dagligdagen.