Supervision

Supervision

Ønsker du som fagperson at arbejde mere målrettet med dine faglige kompetencer inden for børne- og ungeområdet, kan et praksisnært supervisionsforløb med en erfaren psykolog være det rette valg! Vi tilbyder individuelle og gruppeforløb til:

   • sagsbehandlere/socialkoordinatorer
   • psykologer
   • pædagoger
   • lærere
   • sygeplejersker
   • tale- og hørekonsulenter
   • m.fl.


Sammen med os kan du både blive klogere på dig selv og dine kompetencer inden for dit fagområde i et fagligt og professionelt forløb samt opdage og arbejde med dine blinde pletter og udviklingspunkter. Vi vil sammen reflektere over viden og praksis samt finde løsninger og svar på dine faglige udfordringer, spørgsmål og tvivl.

Sådan foregår det

Et supervisionsforløb starter altid med en indledende og afklarende samtale, hvor det præciseres, hvilken viden, hvilke færdigheder og kompetencer, der skal udvikles samt forventninger til det videre forløb.

Et supervisionsforløb vil således variere alt efter dine behov i forhold til, hvordan supervision og/eller coaching er relevant ud fra personlige, faglige og etiske problemstillinger. Som oftest aftales forløbet i samarbejde med en arbejdsgiver eller leder, som ønsker at understøtte en målrettet læringsproces til sine medarbejdere. Dog kan du selvfølgelig sagtens rette henvendelse selv.