Praktisk info

Deco_5

Ydernummer og den offentlige sygesikring

Bemærk venligst, at klinikken ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring/ydernummer. Der er dog, som du kan læse nedenfor, lavet en aftale med sygesikringen “danmark” om, at medlemmer også i 2021 kan modtage et tilskud på op til 300,- kr pr. konsultation. Med en lægehenvisning gives yderligere rabat. Tag gerne henvisningen med fra lægen, så vi kan læse mere om henvisningsårsagen/-erne.

Udeblivelse

Afbud til en samtale skal ske senest 24 timer før samtalen. Hvis du melder afbud rettidigt, opkræves ikke noget honorar. Ved udeblivelser eller afbud senere end 24 timer før samtalen, opkræves dog fuld kompensation for timesatsen. Dette er uanset årsagen til afbuddet. Bemærk, at “danmark” ikke dækker faktureringer for udeblivelser for sene afbud.

Afbud gives til telefon 5353 6163, på sms eller ved at lægge en besked på telefonsvareren. Du kan også sende en mail til kontakt@bornogungeklinikaalborg.dk

Tidsrum for konsultationer

Normalt mellem kl. 8 og 16:00 på hverdage efter aftale dog også senere på dagen - eller i weekenden.

Deco_3

Priser

Priserne er gældende pr. 01. august 2021.

Individuelle konsultationer til klienter, hvor forsikring, arbejdsgiver eller myndighed betaler
1.750 kr
Standardpris pr. gruppe-/familiekonsultation
1.500 kr
Pædagogisk psykologisk rådgivning inklusive psykologiske udredninger og undersøgelser
1.500 kr
Standardpris pr. individuel konsultation
1.250 kr

Der er lavet en aftale med Sygesikring "danmark" om, at medlemmer også i 2021 kan modtage et tilskud på op til 300,- kr pr. konsultation. Med en lægehenvisning gives yderligere rabat. Tag gerne henvisningen med fra lægen, så vi kan læse mere om henvisningsårsagen/-erne.
Betaling af samtalerne aftales i starten af et forløb. Der kan betales pr. regning eller kontant.