Supervision til plejeforældre

Supervision til plejeforældre

Mange af de børn og unge, som bor i en pleje- eller aflastningsfamilie, har helt særlige vanskeligheder og udfordringer i deres udvikling. Disse er ofte afledt af de særlige opvækstvilkår, de har haft, og afledt af det at være anbragt og ikke bo sammen med sine biologiske forældre.

Her kan der være tale om særlige vanskeligheder omkring tilknytning, børn der er traumatiserede af tidligere oplevelser eller børn med helt særlige psykiske eller udviklingsmæssige vanskeligheder. Derfor er der ofte behov for en helt særlig viden og erfaring omkring sådanne sårbare børn for at kunne tilrettelægge en god hverdag for dem.

Som pleje- eller aflastningsforældre kan I være usikre i forhold til forståelsen af jeres plejebørn med helt særlige behov, og i forhold til, hvordan de kan støtte dem bedst muligt. Derudover kan samarbejdet med hele netværket omkring barnet være udfordrende og nogle gange endda konfliktfyldt.

Ved at styrke jer som pleje- og aflastningsforældre i forhold til de mangfoldige udfordringer, styrker vi samtidig jeres plejebarn. Supervision kan således understøtte de mentaliserende processer – evnen til samtidig og på en nuanceret måde at tænke over og føle, hvad der foregår i én selv, i barnet eller andre, og i relationen.

Sådan kan supervision til plejeforældre hjælpe

Som pleje- eller aflastningsforældre kan I være usikre i forhold til forståelsen af jeres plejebørn med helt særlige behov, og i forhold til, hvordan de kan støtte dem bedst muligt. Derudover kan samarbejdet med hele netværket omkring barnet være udfordrende og nogle gange endda konfliktfyldt.

Ved at styrke jer som pleje- og aflastningsforældre i forhold til de mangfoldige udfordringer, styrker vi samtidig jeres plejebarn. Supervision kan således understøtte de mentaliserende processer – evnen til samtidig og på en nuanceret måde at tænke over og føle, hvad der foregår i én selv, i barnet eller andre, og i relationen.