Rådgivning til adoptivforældre

Rådgivning til adoptivforældre

Ankestyrelsens “post adoption service” – i daglig tale PAS – tilbyder psykologfaglig rådgivning til adoptivfamilier. Tilbuddet gælder de første fem år efter hjemtagelsen af et barn og giver mulighed for op til 20 timers rådgivning mod en egenbetaling på 100 kr. pr. time. I særlige tilfælde kan der gives dispensation til rådgivningsforløb, hvor familien ikke opfylder kriteriet om hjemtagelse inden for fem år.

Ordningen omfatter desuden tilbud om børnegrupper for adopterede i alderen 12-14 år, særlig rådgivning til forældre umiddelbart før/efter hjemtagelse af et barn og endelig kurser i at tage hånd om adoptionsspecifikke problemer til professionelle i kommunerne på eksempelvis skoler, PPR og børneinstitutioner. I 2015 etableredes flere initiativer, herunder også eneadoptantgrupper.

Ordningen varetages af 23 PAS-konsulenter med psykologisk eller terapeutisk baggrund. Konsulenterne er fordelt rundt om i landet, og Ankestyrelsen arbejder løbende på at forbedre ordningen, herunder at opdyrke nye områder.

Læs mere om tilbuddene til adoptanter og adopterede på Ankelstyrelsens hjemmeside, der også indeholder mere information om Ankestyrelsens gratis undervisningsforløb til institutioner og kommunale forvaltninger her.

Hvis disse tilbud ikke længere er aktuelle eller I som familie med et eller flere adopterede børn alligevel støder ind i flere problemstillinger, som I ønsker rådgivning eller vejledning omkring, kontakt os gerne. Vi har erfaringer med flere forløb og forskellige problemstillinger.

Sådan kan rådgivning hjælpe

Ordningen varetages af 23 PAS-konsulenter med psykologisk eller terapeutisk baggrund. Konsulenterne er fordelt rundt om i landet, og Ankestyrelsen arbejder løbende på at forbedre ordningen, herunder at opdyrke nye områder.

Læs mere om tilbuddene til adoptanter og adopterede på Ankelstyrelsens hjemmeside, der også indeholder mere information om Ankestyrelsens gratis undervisningsforløb til institutioner og kommunale forvaltninger her.