Legeterapi

Legeterapi

Børn og unge kan godt have svært ved at italesætte deres bekymringer m.m. Lege- og/eller kunstterapi er mere kreative former for psykoterapi, der bruges til at vurdere, forebygge og/eller behandle psykiske udfordringer hos børn. 

 

Som voksne er vi ofte i stand til at forstå og erkende, når vi har det svært. Men med børn (afhængigt af deres alder) kan det forholde sig anderledes, da de  - som nævnt ovenfor - ofte har sværere ved at sætte ord på deres tanker og følelser.


Her kan lege- og kunstterapi bruges som en kreativ og udforskende måde til at hjælpe børn med at kommunikere på deres eget niveau, og i deres eget tempo, uden at føle sig forkerte eller forhørte.

Hvordan kan legeterapi hjælpe?

Gennem lege- og/eller kunstterapi kan børn og unge få emotionel støtte til at regulere deres svære følelser og samtidig lære at forstå sig selv. Herudover kan legeterapi hjælpe med at lære børnene at håndtere relationer og konflikter på en mere hensigtsmæssig måde. Ved at give børn frihed til at udtrykke det, de gennemlever, kan lege- og kunstterapi hjælpe børn og unge med at:

    • udvikle bedre selvværd,
    • reducere angst og utryghed,
    • udvikle og forbedre sociale færdigheder,
    • lære at identificere og udtrykke følelser på en sund måde og
    • sætte sunde grænser m.m.

Sådan foregår det

Gennem legeterapi skabes der et rum, hvor børnene kan skabe glæde gennem det legende univers, mens de samtidigt bearbejder traumatiske og/eller vanskelige livserfaringer samt oplevelser. Legeterapien åbner op for, at børnene gennem leg kan sætte ord på deres egne problemstillinger.

Legeterapi har gavnlig effekt for blandt andet børn med trivsels- og tilknytningsvanskeligheder, hvor forældre/omsorgsperson vil blive en del af terapien for at arbejde med barn-voksen relationen.