Forældrerådgivning

Forældrerådgivning

Når familielivet er svært, er det ikke altid, at hele familien skal arbejde med problemstillingerne. I nogle tilfælde er det givende at se nærmere på, hvordan man som forælder bedst kan guide sine børn i de situationer og/eller konflikter, der opstår.


Vi oplever, at forældre og andre pårørende kan have brug for at vende mange forskellige spørgsmål og problematikker i forhold til deres barns tid i en dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, fritids- eller ungdomsklub. Det kan blandt andet være at:
    • afleveringen er svær eller konfliktfyldt,
    • du/I oplever, at dit barn mistrives i institutionen,
    • samarbejdet med personalet eller lederen er svært,
    • du har brug for gode råd til, hvordan du får sagt, hvordan du gerne vil samarbejde med institutionen,
    • du har spørgsmål til lovgivningen,
    • du har spørgsmål til dit barns opstart i institution,
    • m.fl.

Vi lytter til jeres spørgsmål og bekymringer for at finde muligheder og løsninger, der kan hjælpe jer bedst videre.

Hvordan foregår det?

Krisesamtaler kan foregå individuelt eller i samtalegrupper med fokus på, hvordan jeg bedst hjælper den enkelte gennem krisen.

Børn vil ofte have brug for særlige tiltag som kan danne grundlag for sikring af deres fortsatte hverdag, og som kan reetablere trygheden for dem. Uanset alder vil der i en/et krisesamtale/-forløb dog hovedsageligt være fokus på ressourcer og at tale hændelsen igennem for at stabilisere og styrke klienten efter oplevelsen.