Behandling & terapi

Har jeg/vi brug for professionel hjælp?

Er du i tvivl, om dit barn har brug for en psykolog? Eller overvejer du/I selv at få hjælp til de problemstillinger, I møder i jeres hjem?

Det kan være utrolig svært at navigere i de utallige bekymringer, der følger med, når vi starter en familie sammen - og endnu sværere er det at vurdere, hvorvidt de udfordringer, man ser og oplever, kræver professionel hjælp. Vi tilbyder tværfaglig behandling og støtte for børn, unge og de voksne omkring dem.

Du kan læse mere om de forskellige  behandlingsformer hos os nedenfor.

De problemstillinger, vi møder i vores arbejde rummer bl.a.

   • længerevarende nedtrykthed og manglende motivation
   • sociale, sansemæssige, motoriske og/eller kommunikative vanskeligheder
   • fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
   • forskellige former for angst, inklusive OCD
   • adfærds- eller udviklingsforstyrrelser, inklusive ADHD, ADD og ASF
   • tics og Tourettes syndrom
   • kognitive og indlæringsvanskeligheder
   • spiseforstyrrelser
   • mobning i skolen
   • skolevægring
   • vrede og udadreagerende adfærd
   • adfærdsændringer efter traumatiske hændelser
   • usikkerhed omkring egen seksualitet og identitet
   • omsorgssvigt eller overgreb tidligere i livet, inklusive tilknytningsforstyrrelser og C-PTSD
   • seksuelt krænkende adfærd
   • bekymrende adfærd i forhold til rusmidler og stoffer
   • skilsmisse af forældrene
   • m.fl.